implanty

IMPLANTY ZĘBOWE

IMPLANT to tytanowy sztuczny korzeń zęba.
Za pomocą implantu i korony ceramicznej można stworzyć nowy ząb w miejscu gdzie go brakuje.

W przypadku braku większej ilości zębów, na kilku implantach można umocować most czyli uzupełnienie grupy zębów. Takie uzupełnienie nie jest wyjmowane.

Często w przypadku braku wszystkich zębów w żuchwie (dolnej szczęce) pacjenci mają problem ze stabilnością protezy. Już wszczepienie dwóch implantów pozwala na wykonanie stabilnej protezy opartej na implantach, jak na własnych zębach. implantologia
W ostatnich latach obserwuje się znaczącą zmianę w leczeniu implantologicznym.
Do niedawna implanty umieszczano w kościach szczęk tylko w miejscach, w których istniały odpowiednie jej wymiary i gęstość, co ograniczało możliwości ich stosowania. Obecnie coraz częściej planuje się umieszczenie implantów tam, gdzie są one najbardziej pożądane
z protetycznego punktu widzenia. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi technik augmentacyjnych kości.W naszej klinice wykonujemy zabiegi uzupełniające braki kostne: implanty - leczenie
 • sterowana regeneracja kości (GBR)
 • rozszczepianie wyrostka zębodołowego
 • podnoszenie dna zatoki szczękowej
 • przeszczepy kostne
 • kondensacje osteotomijne
 • Uzupełnienie braku jednego zęba (korona na implancie)
 • Uzupełnienie braku kilku zębów (most na implantach)
 • Uzupełnienie braku kilku zębów (korony na implantach)
 • Uzupełnienie braku wszystkich zębów (most na implantach)
 • Uzupełnienie braku wszystkich zębów (proteza na implantach)
Implanty zębowe Gliwice,ul. Raciborska 17 tel.: 32 238 27 44